kanae shimoji 003

  • model : kanae shimoji
  • hair make : kanae shimoji
  • photograph : plan-d

model : 下地 香苗

  • Height : 169cm
  • Bust : 80cm Waist : 60cm Hips : 89cm
  • Shoes : 24.5cm
  • model agency : southern cross

ページTOPへ